Lois Epstein


Lois Epstein

xx, xx, USA

ABOUT

N/A

ARTIST TYPE

  • flame/lampworking
  • fusing/slumping
  • coldwork/engraving
  • Enameling, Precious Metal Clay

CONNECT

xx
xx, xx xxxxx