Hyung-min Ji


Hyung-min Ji

ABOUT

N/A

ARTIST TYPE

  • kilnforming
  • flame/lampworking

CONNECT

Korea Glass sculpture Art research Cente
5-2 Omok-ri Seobuk-gu
Cheonan-si , Chungcheongnam-do 331-831