Thomas Dolan


Thomas Dolan

Jackson, MI, USA

ABOUT

N/A

ARTIST TYPE

  • fusing/slumping
  • leaded/stained
  • beadmaking
  • kilnforming

CONNECT

3437 Hathaway Ln
Jackson, MI 49201